Title Image

Sorgbearbetning

CERTIFIERAD

HANDLEDARE 

Sorgbearbetning är en evidensbaserad metod där bearbetningen ger en känslomässig läkning. Försoning med det förflutna och en öppnare relation till dig själv och andra är vanliga resultat. Sorgbearbetning kan genomföras individuellt eller i grupp.

Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur?

Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning®

Sorgbearbetning

Programmet för Sorgbearbetning™ är världens enda evidensbaserade metod för bearbetning av sorger och förluster. Programmet för Sorgbearbetning™ är en kurs i hur man bearbetar och förlöser sin sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Kursen är utformad för att ge dig kunskap om hur du kan förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och fullt i livet. Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge sedan kan den fortfarande begränsa ditt liv. Kursen är utformad för att förlösa din sorg så att du åter kan delta helt och full i livet.

a

All sorg är unik och en naturlig reaktion på en förlust eller förändring.

Jag handleder i grupp och individuellt.

Kontakta mig för ett upplägg som passar dig.

E-post: hej@fridasceremonier.se

Telefon: 070-377 23 00